Praat óók mee over laadpalenbeleid Rotterdam!

BETA en de gemeente Rotterdam nodigen hun leden en niet-leden uit voor een informatiemiddag over elektrische laadpalen op 18 oktober 2018 om 16.00 uur in het Timmerhuis aan de Meent 119 in Rotterdam. Na afloop wordt u een drankje aangeboden en kunt u met elkaar nog even napraten.

Rotterdam werkt aan een duurzame, energiezuinige stad met een betere luchtkwaliteit. In de komende 4 jaar wordt een CO2 reductie van 440-640 kton gerealiseerd door maatregelen in gebouwde omgeving en op mobiliteit. Elektrisch vervoer draagt bij aan deze reductie. Een passende infrastructuur van een mix aan langzaam- en snelladers hoort hierbij. Bestaande benzinestations lijken goede locaties om een netwerk van snelladers in en rond de stad te realiseren. De gemeente gaat met bestaande ondernemers in gesprek om te achterhalen wat nodig is om dit netwerk in gezamenlijkheid te realiseren en welke vragen en ideeën benzinepomphouders hebben.

Daarom nodigen BETA en de gemeente Rotterdam alle ondernemers in de regio Rijnmond graag uit voor een informatie- en discussiemiddag waarbij gecommuniceerd wordt over de concrete mogelijkheden voor elektrische laadpalen op een tankstation in regio Rijnmond. Centrale vraag is: “Wat willen ondernemers en hoe kan Rotterdam dit faciliteren?”

Geef u daarom snel op voor de bijeenkomst op 18 oktober bij Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken