Zoekresultaten

U heeft gezocht naar shop

Bestuur aan het woord: Wim van Gorsel - Cijfers pompshops kleuren knalrood

Wim van Gorsel; ’ De enorme grenseffecten dringen niet door. Den Haag ...

Nieuws van de bestuurstafel: Focus 2014; Marge, Shop, Tokheim

Op 10 september hebben we als bestuur onze bestuursvergadering gehad. Daar kwamen de uitkomsten van de ledenenquête ter sprake. ...

Work & learn sessies shop

BETA houdt een work & learn sessies op locatie op 5 november te Reuver en op 7 november te ...

BETA shop-tour Düsseldorf: supermarkten, saladebars en een spontaan wasstraatbezoek

Het beter benutten van de kansen in de shop is een speerpunt van BETA. Om de leden hierbij te ...

Naast brandstoffen is shop een prioriteit

Welke brandstofmarges kunt u afspreken. Milieuwetgeving en eisen van de gemeente. Tokheim-service en de kosten daarvan. Kosten van spaaracties ...