Overval op uw tankstation? Neem contact op met het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Het aantal overvallen neemt al jaren af gelukkig, maar helaas komt het toch nog voor dat tankstations van één van onze leden wordt overvallen. Mocht er in sprake zijn geweest van een gewapende overval dan biedt het Schadefonds Geweldsmisdrijven de mogelijkheid om het leed van u, of van een van uw medewerkers door middel van een uitkering enigszins te compenseren. Het Schadefonds verstrekt namelijk uitkeringen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Schadefonds Geweldsmisdrijven?
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en kan besluiten om aan slachtoffers die ten gevolge van bijvoorbeeld een overval met ernstig psychisch of fysiek letsel kampen een financiële compensatie te verstrekken. Deze uitkering is eenmalig en kan worden gezien als een tegemoetkoming (smartengeld) voor het letsel of geschade vertrouwen wat bij u of een van uw medewerkers is veroorzaakt.

Handig om te weten:

  • Het Schadefonds neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer het om een geweldsmisdrijf is gegaan.
  • U kunt een verzoek tot het uitkeren van een tegemoetkoming in beginsel tot 10 jaar nadat het misdrijf heeft plaats gevonden indienen.
  • Heeft het misdrijf langer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden? Het loont alsnog om een aanvraag in te dienen. Het Schadefonds heeft namelijk de bevoegdheid om de aanvraag alsnog in behandeling nemen.

Om een aanvraag in te kunnen dienen hoeft de dader niet bekend te zijn of te zijn veroordeeld. Het Schadefonds beoordeelt of het opgegeven misdrijf aannemelijk is door bijvoorbeeld naar de aangifte te kijken

  • Bij overvallen waarbij gebruik is gemaakt van een vuurwapen of een mes wordt ernstig psychisch letsel voorondersteld. U of uw werknemer hoeft dus niet per definitie in behandeling te zijn (geweest) voor het letsel dat door de overvaller is veroorzaakt.

BETA adviseert
Kortom, wanneer er sprake is geweest van een overval op uw tankstation waarbij u of een van uw medewerkers bij betrokken zijn geraakt kan het zeker de moeite lonen om een aanvraag in te dienen. Dit kan tegenwoordig ook digitaal (makkelijk en snel). U kunt altijd contact met ons opnemen, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Schadefonds Geweldsmisdrijven via 070-414 200 of het aanvraagformulier invullen op www.schadefonds.nl

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken