×

Wim van Gorsel woonachtig te Rilland (Zld) getrouwd en twee dochters.

Oorspronkelijk exploiteert hij het ouderlijk landbouwbedrijf, wat al vele generaties (1805) in de familie is. Begin jaren negentig is men begonnen met de bouw en exploitatie (DoDo) van het benzinestation (Shell) naast het landbouwbedrijf. Vanaf het moment dat de A58 werd aangelegd is men geïnteresseerd geweest om nevenactiviteiten te ontwikkelen. De unieke ligging van de boerderij bij de op en afrit van de A 58 is dus een belangrijke factor geweest in de keuze om een tankstation te bouwen.

De ligging van het station brengt een aantal specifieke kenmerken met zich mee, vakantieroutes vanuit België A4 (Duitsland -Zeeuwse kust ) , transportroutes Vlissingen-Antwerpen-Rotterdam en aansluiting Tholen via de Oesterdam.

Zijn achtergrond heeft er voor gezorgd dat Wim vanaf het begin heel erg betrokken is geweest, en nog steeds is, bij diverse biobrandstof projecten in het Zuid Westen. Wim heeft daarover in Vianen ook een presentatie gegeven op de BETA Algemene ledenvergadering. Ook bestuurlijk is hij actief onder andere als waterschap bestuurder van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. Enkele thema´s waarmee Wim zich bezighoudt binnen BETA zijn lobby, alternatieve brandstoffen en bio brandstoffen.