Omgevingsloket online vernieuwd

Mocht u iets willen wijzigen aan uw bestaande (omgevings)vergunning of u wilt een nieuwe aanvragen, dan moet u inloggen op omgevingsloket.nl. Het voordeel is dat u dan via een bepaalde route door uw vergunningsaanvraag geloodst wordt en dat via de ‘achterkant’ van het loket uw aanvraag bij de juiste afdeling of overheidsinstantie terechtkomt.

Op donderdag 23 november 2017 wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.1). Omgevingsloket online is die dag daarom niet beschikbaar. De nieuwe versie bevat onder andere de volgende wijzigingen: a. Indieners kunnen meerdere bestanden tegelijk uploaden. b. Indieners kunnen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer wijzigen. c. Ingelogde gebruikers kunnen maximaal in één sessie werken in dezelfde webbrowser. d. Animaties over onder andere achtererfgebied zijn direct zichtbaar in de vergunningcheck.
Lisanne Henneveld: “Het achtererfgebied is een vrij onbekend begrip. Het wordt gedefinieerd in bijlage II van het Nederlandse Besluit omgevingsrecht en luidt als volgt: “erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen”. De definitie wordt onder andere gebruikt om te bepalen waar iets vergunningvrij gebouwd mag worden. Dat kan dus in sommige situaties heel handig of belangrijk zijn.”

Mocht u vragen hebben over uw vergunning of andere overheidszaken die gerelateerd zijn aan uw tankstation, neemt u dan gerust even contact op met Lisanne via lisanne@eendrachtbv.nl of bel via het secretariaat (010-4111180).

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken