NVWA houdt strikt vast aan deadline van 20 mei 2019

Op 29 januari 2019 hebben de brancheorganisaties van groothandels en tabaksverkooppunten een gezamenlijke brief verstuurd aan de NVWA, waarbij is gevraagd om coulance bij de handhaving ter zake na 19 mei 2019, bij voorkeur tot minimaal 31 december 2019. Dat zou de detailhandel en de exploitanten van tabaksautomaten een redelijke termijn geven om zonder negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering de markt “schoon” te krijgen. Hierbij is gesteld dat de industrie en groothandel na 19 mei 2019 geen “oude” producten meer uit zullen leveren richting detailhandel en tabaksautomaten.

Ondanks deze brief blijft de NVWA echter vasthouden aan haar standpunt dat 20 mei 2019 het einde betekent van de verkoop van verpakkingen met de gecombineerde gezondheidswaarschuwing onderaan de achterzijde van de verpakking. BETA heeft contact gehad met de NVWA over de deadline van 20 mei waarbij ‘oude’ verpakkingen niet meer in de schappen mogen staan. De NVWA stelde strikt vast te houden aan deze datum en te gaan handhaven bij tankstations.

Ondanks dat de industrie nog in discussie is met de NVWA over dit onderwerp, waarschuwt BETA alle tankstationondernemers om deze datum van 20 mei te respecteren en géén ‘oude’ verpakkingen meer te accepteren en in de shop te leggen van tabaksproducten. Wat er ook gebeurt, zorg dat u er klaar voor bent en dat u voldoende nieuwe voorraden heeft met ‘nieuwe’ verpakkingen. In de shop mogen geen andere verpakkingen meer aanwezig zijn óp en ná 20 mei. Zorg dat uw personeel hiervan goed op de hoogte is en de schappen ‘klaar’ heeft op 20 mei. Anders loopt u het risico boetes opgelegd te krijgen door de NVWA en dat zou heel jammer zijn. Daarvoor moet u weer heel veel nieuwe pakjes tabak verkopen om dat terug te verdienen…

Dus wat er ook gebeurd, de NVWA gaat handhaven, wellicht ook bij u. BETA houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en voor vragen kunt u terecht bij lisanne@eendrachtbv.nl of bel met 010-4111180

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken