Nieuws

Tabakssticker verplicht!

BETA blijft het herhalen: u heeft als verkooppunt van tabaksartikelen de wettelijke plicht om uw klanten te controleren op ...

VWA-enquete: tabak en 16 jaar

Een van de leden meldde aan het BETA-secretariaat dat hij telefonisch ondervraagd was door de VWA over het handhaven ...

Nieuw Shell Dodo contract!

Shell is druk bezig met het ontwikkelen en in de markt zetten van een nieuwe Dealerovereenkomst (afnameovereenkomst). BETA is ...

Geneesmiddelen: welke mogen vrij verkocht worden in benzinestations?

Op 1 juli 2007 is de Geneesmiddelenwet in werking getreden. In deze nieuwe wet is opgenomen dat een aantal ...

Meldt u aan voor de carwash – werkgroep!

BETA heeft in haar toekomstplannen het “wassen” een belangrijke rol toegedicht. Naast de shop en uw medewerkers verdient de ...

Gladheidbestrijding rijkswegstations taak voor exploitant

Gladheidbestrijding op terreinen van exploitanten blijven een taak voor de exploitant zelf. Rijkswaterstaat heeft hierover met BETA en andere ...