Nieuws

Let op: verkoop kindveilige aanstekers

Een BETA-lid in Noord-Holland belde vandaag dat hij gecontroleerd is op de HACCP-code en op kindvriendelijke aanstekers. Er zijn ...

Bestuur aan het Woord: Ad van Zelst over de brandstofmarge

Buiten adem Hebt u ook het gevoel dat u onderhand buiten adem raakt door de voortdurende druk op de brandstofmarge? ...

Bodemverontreiniging door MTBE en ETBE

Naar verwachting zal het vanaf 2009 verplicht worden voor een tankstation om de grondwatermonsters (bij ondergrondse enkelwandige tanks) afkomstig van ...

De Praktijk van Chris van der Straaten - Week 9

BETA jurist Chris van der Straaten schrijft wekelijks over zijn praktijk in een luchtige en informatieve juridische column. Heeft ...

Per 1 januari 2008 nieuwe milieuregels

Per 1 januari is het Activiteitenbesluit ( Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer of BARIM) in werking getreden. Dit ...

BETA start on-line consumentenonderzoek

Kennis over de markt is essentieel om te kunnen groeien. In de snel veranderende markt wilt u als ...