Nieuws

Bodemverontreiniging door MTBE en ETBE

Naar verwachting zal het vanaf 2009 verplicht worden voor een tankstation om de grondwatermonsters (bij ondergrondse enkelwandige tanks) afkomstig van ...

De Praktijk van Chris van der Straaten - Week 9

BETA jurist Chris van der Straaten schrijft wekelijks over zijn praktijk in een luchtige en informatieve juridische column. Heeft ...

Per 1 januari 2008 nieuwe milieuregels

Per 1 januari is het Activiteitenbesluit ( Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer of BARIM) in werking getreden. Dit ...

BETA start on-line consumentenonderzoek

Kennis over de markt is essentieel om te kunnen groeien. In de snel veranderende markt wilt u als ...

VVD zichtbaar bij 310 tankstations

Deze week hangt er op 310 tankstations van Total en Texaco een VVD poster met hierop de boodschap: “Het ...

“Erkenning” van aannemers voor vloeren en tanks verplicht

Voor saneringen, aanleg van vloeistofdichte vloeren en werkzaamheden aan tanks is het inschakelen door u van een zogenaamde “erkende” ...