Nieuwe omgevingswet uitgesteld

Als tankstation ondernemer krijgt u straks te maken met een ander wettelijk regiem op milieugebied, namelijk de nieuwe Omgevingswet. Wilt u straks een nieuw tankstation en andere activiteiten gaan exploiteren? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning digitaal aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente een beslissing en is de vergunningsaanvraag sneller afgehandeld. Ook onderzoeksgegevens voor bijvoorbeeld een bodemonderzoek zijn straks langer geldig en gemakkelijker opnieuw te gebruiken. Omdat sommige onderzoeken helemaal niet meer nodig zijn betekent dat ook vaak minder kosten.

Veranderingen
Vanwege alle verschillende wetten is het werken daarmee veel te ingewikkeld geworden. Door de nieuwe Omgevingswet gaan we van 26 wetten naar 1, van 5000 wetsartikelen naar 350, van 120 ministeriële regelingen naar 10, van 120 AMVB’s naar 4, van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan en 1 wet voor de hele leefomgeving. Een mega operatie dus. Niet alleen voor de overheid een grote verandering maar straks ook voor u als ondernemer. Het zou gemakkelijker moeten worden maar de praktijk zal moeten uitwijzen hoe dat in werkelijkheid gaat.

Invoering
De Omgevingswet zou 1 juli 2019 in werking treden. Die planning blijkt veel te krap vanwege de complexiteit van alles. Ook het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat het de ondernemers gemakkelijker moet maken, is ook zeker nog niet klaar op korte termijn. Daarom heeft minister Schultz onlangs meegedeeld de geplande ingangsdatum op te schorten. Een nieuwe datum wil ze niet noemen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met kosten en de ingewikkeldheid om alles op elkaar af te stemmen. Dat betekent echter niet dat u als ondernemer hier voorlopig niets mee te maken hebt. Er zijn al diverse pilots in Nederland gestart vooruitlopend op de nieuwe regelgeving. Naast de Omgevingswet komt er o.a. ook een ‘nieuw soort’ Activiteitenbesluit dat het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving) wordt genoemd. Daar heeft BETA bij de inspraakprocedure zorgvuldig naar uw belangen als tankstation ondernemer gekeken en diverse opmerkingen ingediend om die belangen te behartigen.

Mocht u vragen hebben over zaken als bestemmingsplannen, milieuproblemen of externe veiligheid, belt u dan gerust met ons secretariaat (010-4111180) of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken