Let op:1000 euro boete per week indien niet per 1 juli aan informatieplicht voldaan

Een boete die op kan lopen tot duizenden euro’s omdat u de gemeente niet heeft geïnformeerd over uw maatregelen voor energiebesparing? Hoe kun je dat bedenken voor ondernemers die al veel moeten doen om rond te komen en moeten investeren en hun bedrijf en energiebesparing? BETA was verbijsterd toen dit bleek op een meeting met het RVO.

Nederlandse bedrijven bespaarden tenslotte in 2017 al meer energie dan in 2016. Dat moet ook wel om de afspraken voor de gestelde Klimaat doelen te halen in Nederland. Maar hoe deze doelen te realiseren? Dat weet de Rijksoverheid ook niet en dus polderen we er maar op los aan de Klimaattafel, waar BETA overigens geheel onterecht niet aan mocht plaatsnemen. Terwijl wij juist diegene zijn die uitvoering moeten geven aan de vermindering van de verkoop van fossiele brandstoffen.

Energiebesparende maatregelen
Wel is er een lijst samengesteld voor de tankstationbranche waar uitgebreid in beschreven staat welke maatregels wij kunnen en moeten nemen op tankstations die energie besparen en binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dit is een verplichting die volgt uit de wet maar de laatste tijd is energiebesparing een topprioriteit bij de verschillende gemeenten en toezichthouders. “Onze” energiebesparende maartregelenlijst (EML) is echter pas sinds 1 januari van dit jaar van kracht en wordt nu al weer aangepast. Ontwikkelingen gaan snel tegenwoordig en u wordt als tankstationondernemer geacht daar actief mee aan de slag te gaan.

Informatieplicht
Om nog meer druk op de ketel te zetten is er voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit gebruiken en/of 25.000 m3 aan aardgas per jaar ook nog extra een informatieplicht ingevoerd per1 juli 2019. Dit is naar mening van BETA al heel snel, zeker omdat er pas net een EML van kracht is waar u uw maatregelen voor energiebesparing in kunt nagaan en mogelijk uit voeren. Sommige zaken kunnen pas op een zogenaamd “natuurlijk” moment, anderen kunnen meteen al. Daar moet je hard aan werken en een plan voor opstellen. Mocht een( tankstation)ondernemer echter om wat voor reden dan ook de gemeente niet hebben geïnformeerd via een e-loket vóór 1 juli 2019, dan loopt hij het enorme risico van een boete van 1000 euro per week verzuim!! BETA vindt dit veel te veel en niet in verhouding staan tot het doel en de tijd. De overheid zwakt de hoogte van de boete af door te stellen dat gemeenten ook lagere bedragen mogen opleggen maar je zult maar net in zo’n “strenge” gemeenten wonen die ambitieus is en voorop wil lopen…..

E-loket
Eerder was BETA gemeld dat er een eLoket medio januari 2019 opgesteld wordt voor het indienen van de rapportages van de informatieplicht. Deze datum wordt helaas niet gehaald. De openstelling van eLoket wordt uitgesteld naar eind februari 2019. De geactualiseerde energiebesparende maatregelenlijsten voor diverse branches zullen eind januari 2019 gepubliceerd worden en zo snel mogelijk op de website van InfoMil beschikbaar zijn. Na de actualisatie van de EML heeft RVO.nl nog enkele weken nodig om de nieuwe lijsten in eLoket te plaatsen. De verlate openstelling van eLoket heeft geen consequentie voor de uiterlijke rapportagedatum van 1 juli 2019.

Lisanne: “Ik adviseer u om goed na te denken over de mogelijke te nemen maatregelen als u nog niets hebt gedaan. Zodra de nieuwe lijst er voor onze branche is zal ik u hierover informeren en dan kan iedereen aan de slag, ook diegenen die al bezig zijn geweest met dit onderwerp. Mocht u vragen hebben belt u mij dan gerust. Ik zoek het voor u uit.”

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken