“Investeren in elektrisch en waterstof moet vandaag!”

“Over vijf jaar is elektrisch rijden even duur als rijden op fossiele brandstof”, kopt het Algemeen Dagblad vandaag. De veranderingen gaan razendsnel. Afgelopen donderdag 11 oktober stond de 4e editie van de BETA leden adviesborrel in Den Haag in het teken van onder andere waterstof, CNG, LNG en elektriciteit. De brandstofwereld verandert in snel tempo en BETA zou BETA niet zijn als wij de nieuwste ontwikkelingen op alternatief brandstofgebied niet met onze leden zou delen.

Het onderwerp in combinatie met het BETA-lab spreekt onze leden erg aan zo blijkt! Uit het hele land kwamen enthousiaste ondernemers naar Den Haag om bijgepraat te worden over de ins and outs op het gebied van alternatieve brandstoffen.

De insteek van het BETA-lab is informeel, praktisch en interactief. Onze eerste gastspreker, Robin Geijer haakte daar namens Pitpoint probleemloos op in. Aan de hand van stellingen, praktijkvoorbeelden en vragen van onze leden werd niet alleen de theoretische kant van het aanbieden van alternatieve brandstoffen belicht, maar juist ook de praktische.

Want hoeveel kost het neerzetten van een 50 kWh laadpaal nu eigenlijk? Maar misschien nog wel belangrijker, wat levert het onder de streep op?

Om de insteek zo praktische mogelijk te houden was zelfbenoemd EV-liefhebber Frank ten Wolde uitgenodigd. Namens de gemeente Rotterdam gaf hij onder meer informatie over de mogelijkheid tot het aangaan van een samenwerking met de gemeente voor wat betreft de plaatsing van elektrische laadpalen. Zijn advies was dan ook: ga vooral in gesprek met de eigen gemeente om gezamenlijk te kijken naar de eventuele mogelijkheden.

Na 2,5 uur interactie die met erg veel (duurzame) energie gepaard ging werd het tijd om de reserves weer aan te vullen met een hapje en een drankje. Op informele wijze kon er onder de aanwezige leden nagepraat kon worden over een onderwerp waar door BETA zeker het laatste nog niet over geschreven en gezegd is!

BETA biedt het platform waar contact gelegd kan worden tussen de verschillende partijen (ondernemers, overheid en leveranciers). BETA zorgt ervoor dat er een brug geslagen wordt tussen betrokken partijen door informatie te geven, contactmomenten te creëren en voor de ondernemers op te komen bij overheden. De energietransitie is een feit en wij moeten als tankstationondernemers aan tafel zitten om invloed te hebben op het beleid. BETA maakt daarom gebruik van haar netwerk en biedt kennis c.q. gelegenheid om de omslag naar niet-fossiele brandstoffen te maken. We moeten tenslotte zorgen dat wij over tien jaar nog steeds kunnen doen waar wij goed in zijn; energie leveren aan automobilisten en uitgebreide service tijdens het tanken!

Wij hebben de locaties die de gemeenten zo dringend nodig hebben voor waterstof en elektriciteit! Maak daar gebruik van als ondernemer en stap op uw gemeente af voor overleg. BETA kan u daar goed bij helpen.

Heeft u vragen of advies nodig, neem dan contact op met het secretariaat (via 010-41180 of lisanne@eendrachtbv.nl) .

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken