Informatieplicht erkende maatregelen energiebesparing

BETA heeft u al eerder bericht over de nieuwe lijst van erkende maatregelen voor tankstations en autowasinrichtingen. Daarmee kunt u gemakkelijk aantonen bij het bevoegd gezag dat u voldoet aan de energiebesparingsverplichting die voortvloeit uit het activiteitenbesluit. BETA heeft zich daar erg voor ingezet opdat u daarmee een goede …

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken