Huidige tankstations dé energie locaties van de toekomst

BETA-bestuurslid Wim van Gorsel stelt dat overheid en wetenschappers het er over eens zijn dat met behulp van biobrandstoffen op het gebied van CO2 snel op grote schaal resultaat behaald kan worden. Men dient wel een verbeterslag te maken in het rendement. Wim: “Conventionele voertuigen op basis van waste-based renewable-diesel of auto’s op groengas hebben in Nederland, als we kijken naar CO2, op dit moment betere resultaten dan Full Electric. Maar conventionele voertuigen tanken op conventionele tankstations. Hiermee willen we niet zeggen dat elektrisch geen toekomst heeft, absoluut niet. Het geeft maar weer eens aan dat vele verschillende oplossingen ( waterstof, elektrisch, biobrandstof, etc.) er samen voor moeten zorgen dat we de doelstellingen van Parijs gaan halen. Daarom is het ook niet te begrijpen dat sommigen op dit moment proberen de politici in het Europees Parlement ervan te overtuigen dat de afgesproken percentages in de brandstof naar beneden moeten worden bijgesteld.”

In december van het afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer al gestemd vóór het verhogen van het aandeel biobrandstof in benzine en diesel. 16,4 Procent van de voertuigen in Nederland moet in 2020 op biobrandstof rijden. Er zijn nu al veel duurzame biobrandstoffen verkrijgbaar in de markt. Deze bieden de optie om op korte termijn de uitstoot te verminderen van voertuigen in het bestaande wagenpark met een brandstofmotor

Tankstations van vandaag zijn klaar voor de toekomst en bereiden zich daar ook grondig op voor. Het moge duidelijk zijn dat de huidige tankstations op strategische plekken liggen en de ruimte hebben om veel voertuigen en personen te ontvangen. Wildgroei van elektrische laadpalen lijkt ongewenst en diverse alternatieve brandstoffen kunnen het best via de conventionele stations worden aangeboden omdat daar alle daarbij behorende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen voor de moderne klant al aanwezig zijn.

Tijdens een overleg onlangs van BETA met vertegenwoordigers van één van Nederlands grootste gemeente bleek nog maar eens dat dit ook door deze gemeente werd onderschreven, men is vaak erg zuinig op spaarzame stukjes groen die voorhanden zijn in grote gebieden in de randstad, dus ligt het voor de hand dat nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op locaties waar men infrastructuur en ontsluiting al voorhanden heeft.

BETA heeft een speerpunt gemaakt van alternatieve brandstoffen in haar beleid en is betrokken bij diverse ontwikkelingen in de markt en wetgeving. Ook daarin gaan wij voorop voor onze leden en proberen wij ook Den Haag, provincies en gemeenten te overtuigen dat wij meedenken, mee willen doen en uitermate geschikte locaties met voorzieningen hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid Wim van Gorsel en Lisanne Henneveld van het secretariaat via 010-4111180 of lisanne@eendrachtbv.nl.

Klik hier voor het bijbehorende schema

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken