Hercontroles meetapparatuur kosten geld

Begaat u een overtreding doordat de meetapparatuur van de afleverinstallatie niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan moet u dat omgedaan maken en vindt er hercontrole plaats. De Metrologiewet (voorheen Nederlandse IJkwet) bepaalt dit om eerlijke handel voor alle partijen af te dwingen. Sinds 1 januari 2016 houdt Agentschap Telecom toezicht op naleving van deze wet en komen de inspecteurs daarvan langs bij u op het tankstation om te controleren.

Vanaf 1 juli 2017 zijn er kosten verbonden aan de hercontroles. Voorrijkosten hiervoor bedragen € 90,00 en het kwartiertarief hercontrole is € 26,90. Dat kan dus flink oplopen. Maar om het u gemakkelijker te maken om te bewijzen dat u de overtreding ongedaan hebt gemaakt kunt u wel vanaf 1 juli 2017 digitaal of schriftelijk bewijs hiervan aan te leveren. Als dat bewijs onvoldoende is zal er alsnog hercontrole op het tankstation plaatsvinden met de bijbehorende kosten. De criteria hiervoor zijn inhoud, volledigheid en tijdigheid. Hiervoor ziet u een datum vermeld staan op het Rapport van Bevindingen.

Lisanne Henneveld: ”Inspecteurs die controles doen zijn geïnstrueerd om u over deze nieuwe regeling te informeren. Voor alle duidelijkheid zeg ik nog dat aan gewone controles door de inspecteurs geen kosten verbonden zijn. Mocht u nog vragen of opmerkingen hierover hebben dan kunt u mij mailen via lisanne@eendrachtbv.nl of bellen via 010-4111180.“

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken