Hele jaar door controles leeftijdscheck door NVWA!

In een gesprek onlangs met de NVWA werd door hen aangegeven dat er gedurende het hele jaar controles op naleving van de leeftijdcheck bij verkoop van tabak worden gedaan. Denk dus niet dat er minder gecontroleerd wordt tijdens de vakantiemaanden maar zie er strikt op toe dat er door uw personeel goed naar leeftijd en ID’s wordt gevraagd. Dat voorkomt boetes. Motiveer uw personeel hiervoor. We nemen nog een aantal hooflijnen door ter verduidelijking.

Welke leeftijdgrens geldt voor de verkoop van tabaksproducten?
Voor de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen – beide met en zonder nicotine – en voor roken bestemde kruidenproducten) geldt een leeftijdgrens van 18 jaar. De verkoper stelt de leeftijd van iedereen die deze producten wil kopen vast aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Deze leeftijdsvaststelling mag alleen achterwege blijven wanneer de koper overduidelijk ouder is dan 18 jaar.

Heeft de koper niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar bereikt? Dan moet de verkoper de leeftijd dus altijd vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Wanneer moet ik om legitimatie vragen?

Het is verboden tabaksproducten en/of aanverwante producten te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De leeftijdsvaststelling blijft achterwege als de betreffende persoon onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Dit betekent dat de verkoper aan iedereen die een tabaksproduct en/of aanverwante producten wil kopen een identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, vreemdelingendocument of rijbewijs) moet vragen, tenzij direct duidelijk is dat de koper onmiskenbaar ouder is dan 18 jaar. Hierbij is het verstandig een zekere marge aan te houden. Het is namelijk goed mogelijk dat iemand 22 jaar geschat wordt, maar daadwerkelijk 17 jaar oud is. Sommige bedrijven hanteren dan ook een verificatieleeftijd (niet wettelijk) van 25 jaar. Van klanten die er jonger uitzien dan 25 jaar wordt d

Moet ik van een vaste klant bij elke aankoop opnieuw de leeftijd vaststellen?
Bij elke aankoop van een vaste klant moet u opnieuw de leeftijd vaststellen. U kunt daarvan afwijken als u bij een eerder bezoek al met zekerheid heeft vastgesteld dat deze klant 18 jaar of ouder is. Deze vaststelling moet dan correct zijn uitgevoerd. Wilt u weten hoe u de leeftijd correct vaststelt? Kijk dan hieronder bij het antwoord op de veelgestelde vraag ‘Hoe controleer ik de leeftijd van de koper?’

Kan ik een boete krijgen als ik tabak, elektronische sigaretten of navulverpakkingen verkoop aan iemand die al 18 jaar is, die ik niet om ID heb gevraagd?
Ja, dat kan. De verkoper moet de leeftijd van iedereen die tabak, elektronische sigaretten of navulverpakkingen wil kopen vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Deze vaststelling mag alleen achterwege blijven wanneer iemand overduidelijk ouder is dan 18 jaar.

Wanneer u tabak en/of aanverwante producten verkoopt aan een persoon van 18 jaar of ouder, die niet overduidelijk ouder is dan 18 jaar, en waarvan u de leeftijd op het moment van de verstrekking of op een eerder moment niet heeft vastgesteld, kan de NVWA u hiervoor een boete geven.

Hoe controleer ik de leeftijd van de koper?
De leeftijd controleert u aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Dit zijn documenten zoals een paspoort, identiteitsbewijs, vreemdelingendocument en rijbewijs. Bibliotheekpassen, schoolpassen, kopieën of foto’s van identiteitsbewijzen en dergelijke zijn géén geldige identiteitsbewijzen en kunt u niet gebruiken om de leeftijd van een koper vast te stellen.

Voor het vaststellen van de leeftijd gelden de volgende aandachtspunten:

  • Vraag altijd of de koper het identiteitsbewijs uit de portemonnee wil halen.
  • Controleer of het een geldig identiteitsbewijs is.
  • Controleer of het identiteitsbewijs voorzien is van echtheidskenmerken (kijk voor meer informatie over echtheidskenmerken van identiteitsdocumenten op de website van de Rijksoverheid).
  • Controleer of degene die u op het identiteitsbewijs ziet wel de persoon is die voor u staat.
  • Controleer de geboortedatum en reken uit of deze persoon 18 jaar of ouder is (zorg dat u het geboortejaar weet dat iemand 18 jaar wordt, of gebruik een rekenhulpmiddel).

Moet ik om tabak en/of aanverwante producten te mogen verkopen ook 18 jaar zijn?
In de Tabaks- en rookwarenwet staan géén specifieke eisen genoemd over de leeftijd van de verkoper van tabaksproducten en aanverwante producten.

Als ik tabak en/of aanverwanten producten verkoop, moet er dan een leeftijdsaanduiding in mijn bedrijf aanwezig zijn?
Een leeftijdsaanduiding is verplicht. Op plaatsen waar tabak en/of aanverwante producten worden verkocht moet u duidelijk zichtbaar en goed leesbaar aangeven dat deze producten niet worden verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Deze heeft BETA reeds verstrekt aan haar leden of zijn nog aan te vragen bij het secretariaat.

Wat is wederverstrekking?
Er is sprake van wederverstrekking wanneer u een tabaksproduct, of aanverwant product verstrekt aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze 18 jaar of ouder is, maar het product bestemd is voor iemand waarvan niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer u 2 jongeren met elkaar ziet overleggen over het te kopen product of wanneer u een jongere geld ziet geven aan een ouder persoon voor de aankoop.

Ben ik als verkoper verantwoordelijk als een tabaksproduct of aanverwant product wordt doorgegeven/ -verkocht aan een persoon die nog geen 18 jaar oud is?
Wederverstrekking is strafbaar op basis van de Tabaks- en rookwarenwet. Als de wederverstrekking in het zicht van de verkoper plaatsvindt en duidelijk is dat de verkoper het heeft gezien/gehoord, dan kan de NVWA hiervoor optreden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met het seretariaat (010-411 11 80) of mailen naar lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken