Goed gesprek met Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D’66)

Zoals u weet onderhoudt BETA goed contact met alle politieke partijen in de Tweede Kamer. Onlangs waren wij op bezoek bij Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid namens regeringspartij D’66 met Klimaat & Energie in zijn portefeuille. U begrijpt dat het Klimaatakkoord en de rol van tankstations in de energietransitie het belangrijkste onderwerp van gesprek was. Bestuurslid en ondernemer Wim van Gorsel heeft samen met Tim Schoenmakers vanuit het secretariaat uitgebreid stilgestaan bij de belangrijke rol die wij als tankstations spelen in de energietransitie.

Het gesprek ging al snel over de subsidie op elektrische auto’s. Als BETA stellen wij al sinds het Klimaatakkoord dat dit geld ook gebruikt kan worden voor het stimuleren van een goede snellaadinfrastructuur. Als het aantal elektrische auto’s groeit volgens de verwachtingen, dan ontstaat er over een paar jaar een grote behoefte aan snelladers. Het “langzaam laad” netwerk is dan niet voldoende meer. Als tankstations hebben wij de perfecte locaties en voorzieningen om snelladers te plaatsen, maar er moet wel reëel zicht zijn op de terugverdientijd van de investering. Subsidie op de laadinfrastructuur zou daarbij enorm helpen. Sienot gaf aan ons standpunt te begrijpen, wordt vervolgd dus.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken