Energietransitie op gang… de visie van Shell op elektriciteit

Ook Shell sorteert voor op de weg van de energietransitie. Zij stellen dat de komende 20 à 30 jaar het aandeel elektriciteit in de energiemarkt 3 keer zo groot zal worden tot wel 60%. Er zal een revolutie plaatsvinden in de markt die voorheen altijd fossiel was en nu nog grotendeels is. Maar dat gaat sterk veranderen en ook Shell en de andere oliemaatschappijen zijn daar heel erg mee bezig (artikel uit het FD). BETA ook!

Moleculen en elektronen
Van een tot 80% door fossiele brandstoffen gedomineerde brandstofmarkt met moleculen gaat de komende 30 jaar een enorme transitie plaatsvinden naar een energiemarkt waar elektriciteit als energie zal domineren via elektronen. Een radicale verandering dus waar ook oliemaatschappijen op tijd bij willen zijn. Ook BETA is alert op de veranderingen en waarschuwt haar leden om op de hoogte te blijven en op tijd bij nieuwe investeringen naar nieuwe ontwikkelingen en kansen te kijken. Een aantal leden doet dat al maar andere BETA-leden kijken nog even de kat uit de boom. In dat verband organiseert BETA voor ondernemers een middag samen met de gemeente Rotterdam over hun laadpalenbeleid op 18 oktober a.s. Hiervoor kunt u zich aanmelden via lisanne@eendrachtbv.nl

Mix
Maar we moeten voorkomen dat wij straks buien de boot vallen als energielocaties van de toekomst doordat bedrijven als Fastned, MacDonalds en van de Valk in een gat springen van elektrische laadpalen en de markt overnemen. Wij kunnen als tankstation namelijk een mix van brandstoffen en energie aanbieden die in de transitiefase nog noodzakelijk zal zijn. Maar dat zal geen stabiele mix zijn. Deze mix zal voortdurend moeten worden getoetst en aangepast om aan de veranderende vraag en mogelijkheden te kunnen voldoen. Dat er niet plotseling tankstation moeten stoppen omdat ze niet meer nodig zijn. Dus zal er ook een transitie op uw bedrijf moeten plaatsvinden. Daarom organiseert BETA weer een LAB (leden adviesborrel) op 11 oktober op haar kantoor in Den Haag. Na afloop is er een gezellige borrel met de aanwezige collega’s. Meldt u hiervoor aan bij Lisanne Henneveld (lisanne@eendrachtbv.nl).

Zelf betalen
Helaas heeft de minister van EZ al gezegd dat het bedrijfsleven de transitie van energie zelf al moeten betalen. Alleen in de eerste fase zal er wat geld beschikbaar zijn. Maar er zal veel moeten gebeuren om de klimaatdoelen van Parijs te halen – de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden Celsius – wil het kabinet Rutte III dat Nederland in 2030 zijn Co2uitstiit met 49% ten opzichte van 19990 heeft teruggebracht. Nederland loopt dus weer ver voor de troepen van de EU uit en dat kan de concurrentieverhoudingen verstoren. Maar dat we zullen moeten veranderen en aanpassen staat als een paal boven water. Ook daarom wil BETA betrokken zijn bij nieuw beleid en uw belangen behartigen als MKB-bedrijf. Hiervoor hebben wij onlangs een brief aan de minister geschreven en om aandacht voor onze belangen en achterban gevraagd. Wij verwachten binnenkort antwoord en houden u op de hoogte.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken