Elektrisch laden in opkomst

Er rijden nu in Nederland zo’n 30.000 elektrische auto’s en dat aantal groeit gestaag. De vraag naar deze auto’s is groter dan het huidige aanbod door een beperkte productiecapaciteit in de markt. Een bedrijf als Fastned wil echter zo veel mogelijk snellaadstations bouwen om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen maar lijdt nog steeds verlies elk jaar.

Maar het bedrijf krijgt steeds meer concurrentie van tankstations die ook laadpalen neerzetten. BETA gaat op 18 oktober een middag organiseren met de gemeente Rotterdam over laadpalen. Samen kijken gemeente en tankstation-ondernemers naar de mogelijkheden voor laadpalen in de gemeente Rotterdam. BETA ondersteunt de energietransitie omdat wij menen dat tankstations dé energielocaties van de toekomst zullen zijn. Daarom laten wij zien dat er diverse mogelijkheden zijn om naar te kijken. Ook daarvoor zullen wij een BETA-lab (op 4 oktober) organiseren om over alternatieve brandstoffen te praten met elkaar.

De een na de andere rechtszaak wordt door Fastned aangespannen om tankstationondernemers te weerhouden om laadpalen te plaatsen maar de rechter heeft hen inmiddels al 3 keer teruggefloten. Volgens de rechter en de Nederlandse overheid mogen tankstationondernemers gewoon laadpalen bouwen, ook langs Rijkswegen. Shell is daar nu ook mee bezig.

Wel kreeg Fastned 1,4 miljoen aan Europese subsidie en gaan zij bij 3 Albert Heijns snelladers zetten. Verder hopen zij dit jaar 30 miljoen op te halen om ‘te groeien als een dolle’. Ook wij als tankstationondernemers zullen moeten vernieuwen. BETA weet dat tankstation-ondernemers behoudender zijn met investeringen dan deze manier maar wil toch leden stimuleren en informeren over elektrisch laden. De eerste contacten hierover zijn al geweest met het ministerie van I&W. Het ministerie gaf aan dat iedereen die interesse heeft in het plaatsen van laadpalen in een vroeg stadium bij de gemeente moet aankloppen om te kijken wat de mogelijkheden kunnen zijn en zich profileren als dé energielocatie van de toekomst in het dorp of de stad. Onze reputatie moeten wij opvijzelen zodat men niet denkt dat wij alleen ‘fossiel’ denken maar ook ‘post-fossiel’! Ook gaan we de minister benaderen om meer betrokken te worden bij het nieuwe beleid. We zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken