Controle op tankstations met douches door ILT op Legionella!

Tankstationondernemers met openbare douches op hun tankstation kunnen een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)verwachten die gaat controleren of zij hun legionellapreventie op orde hebben.

Boetes
Legionella kan bij inademing griep of de veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken controleert de ILT of de ondernemers van tankstations met openbare douches voldoen aan legionellamaatregelen. Mocht de ondernemer de verplichte maatregelen niet op orde hebben dan volgt er een waarschuwing van de ILT en vervolgens een herkeuring. Is dan nog niet alles op legionellagebied in orde dan kan er een dwangsom opgelegd worden vanwege het plegen van een economisch delict.

Deze boetes kunnen flink oplopen. Een ondernemer die géén of onvolledige risicoanalyse door een gecertificeerde adviseur heeft laten opstellen, kan een boete van 2000 euro per 4 weken opgelegd krijgen. Als een beheersplan ontbreekt, kan hij ook een boete krijgen. Dus legionellapreventie verdient echt aandacht.

Legionellabacterie
De legionellabacterie ontwikkelt zich voornamelijk in stilstaand water tussen 20 en 50 ‘C. Boven de 55 graden sterft de bacterie. Mensen kunnen besmet raken door inademing via verneveling in openbare douches op tankstations en dit kan leiden tot veteranenziekte.

Naar aanleiding van een opgestelde risicoanalyse krijgt de tankstation ondernemer een beheersplan met maatregelen om de kans op Legionella tot een minimum te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door weinig gebruikte tappunten minimaal 1 keer per week door te spoelen of 1 maal per maand de watertemperatuur te controleren.

Door de nieuwe Drinkwaterwet uit 2011 is het pas verplicht een hoeveelheid van meer dan 1.000 kolonie-vormende eenheden per liter (KVE/l) te melden aan de ILT. Als er meer dan 100 KVE/l wordt aangetroffen moeten er maatregelen getroffen worden.

Wasstraten
Tankstations met wasstraten en wasboxen blijven vallen onder de Arbowet waarin de eisen staan waarop de wasstraat moet voldoen op het gebied van legionella-preventie. De meldingsplicht voor hoge legionella-aantallen geldt hier niet. Wel geldt er de zorgplicht voor Legionella vanwege een hoger risicoprofiel dan gewone tankstations. De zorgplicht geldt ook voor terugstroompreventie. Dit kan door middel van een keerklep.

Informatie
Voor meer informatie kunt u kijken in het digitale Handboek Milieuzorg dat door onze branche is opgesteld. Zie pagina 40.

Voor individuele informatie kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld van het secretariaat via beta.henneveld@sde-bv.nl of bellen via 010-4111180.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken