Nieuws

Milieu

Aanpak toezicht milieu tankstations (3)

Dienst centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Sinds 2001 controleert de DCMR de benzine- en LPG-branche in Rotterdam jaarlijks projectmatig en monitort ...

LPG-controles ook in het weekend!

De kans is groot dat u als tankstation ondernemer een LPG-controle krijgt in het weekend of op vrijdagavond. BETA ...

Aanpak toezicht milieu tankstations deel 2

Eerder heeft u een overzicht gekregen waarop omgevingsdienst Groningen toezicht houdt en handhaaft. Echter, de aanpak en accenten ...

Goed alternatief voor vulverbod wisselreservoirs

Boze klanten die wel hun wisselreservoirs bij u willen vullen met LPG? Helaas mag dit niet omdat dat sinds ...

Aanpak toezicht milieu tankstations (1)

Aanpak toezicht milieu tankstations (1) Ziet u ook soms niet meer de bomen door het bos op milieugebied van tankstations? ...

Informatieplicht erkende maatregelen energiebesparing

BETA heeft u al eerder bericht over de nieuwe lijst van erkende maatregelen voor tankstations en autowasinrichtingen. Daarmee kunt ...