Nieuws

Milieu

Omgevingsloket online vernieuwd

Mocht u iets willen wijzigen aan uw bestaande (omgevings)vergunning of u wilt een nieuwe aanvragen, dan moet u inloggen ...

BETA: geen externe veiligheidscontouren voor ‘gewone’ tankstations!

BETA heeft voorkomen dat externe veiligheidscontouren op tankstations zonder LPG gaan gelden. Het ministerie van I&M had bedacht dat ...

Handleiding energie-audit tankstations gereed

BETA heeft een handleiding voor haar leden laten maken om een energie-audit te doen voor tankstations. Dat is namelijk ...

Enquête naar aanleiding van het gebruik van draagtassen

Sinds begin 2016 mogen er geen gratis plastic tasjes meer uitgedeeld worden. De Tweede Kamer heeft opdracht gegeven te ...

Nieuwe omgevingswet uitgesteld

Als tankstation ondernemer krijgt u straks te maken met een ander wettelijk regiem op milieugebied, namelijk de nieuwe Omgevingswet. ...

Hercontroles meetapparatuur kosten geld

Begaat u een overtreding doordat de meetapparatuur van de afleverinstallatie niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan moet u ...