Nieuws

Milieu

Goed alternatief voor vulverbod wisselreservoirs

Boze klanten die wel hun wisselreservoirs bij u willen vullen met LPG? Helaas mag dit niet omdat dat sinds ...

Aanpak toezicht milieu tankstations (1)

Aanpak toezicht milieu tankstations (1) Ziet u ook soms niet meer de bomen door het bos op milieugebied van tankstations? ...

Informatieplicht erkende maatregelen energiebesparing

BETA heeft u al eerder bericht over de nieuwe lijst van erkende maatregelen voor tankstations en autowasinrichtingen. Daarmee kunt ...

Wanneer moet ik energiebesparende maatregelen nemen?

Deze vraag zal elke tankstation ondernemer zich stellen als hij er door het bevoegd gezag gevraagd wordt wat hij/zij ...

Ruitensproeiervloeistof verdient aandacht

Onlangs nog vroeg een ondernemer advies omdat de verkoop van ruitensproeiervloeistof op zijn tankstation was stilgelegd. Hij voldeed niet ...

Energiebesparende maatregelenlijst voor tankstations per 1 januari 2018 van kracht

Ook al gebeld door een milieuambtenaar die wil weten hoe u aan energiebesparing op uw tankstation doet? Moet u ...