Nieuws

Milieu

Energiebesparende maatregelenlijst voor tankstations per 1 januari 2018 van kracht

Ook al gebeld door een milieuambtenaar die wil weten hoe u aan energiebesparing op uw tankstation doet? Moet u ...

Hoge boetes bij overtreding verbod vullen LPG wisselreservoirs (klant doet het stiekem!)

Al tien jaar langs was BETA betrokken bij de aanpassing van de LPG regelgeving en de externe veiligheidsdiscussie voor ...

Werkwijze BETA richting provincie Zuid Holland werpt vruchten af

BETA heeft vanaf het begin het voortouw genomen richting de provincie Zuid Holland die de bestaande vergunningen zonder meer ...

Omgevingsloket online vernieuwd

Mocht u iets willen wijzigen aan uw bestaande (omgevings)vergunning of u wilt een nieuwe aanvragen, dan moet u inloggen ...

BETA: geen externe veiligheidscontouren voor ‘gewone’ tankstations!

BETA heeft voorkomen dat externe veiligheidscontouren op tankstations zonder LPG gaan gelden. Het ministerie van I&M had bedacht dat ...

Handleiding energie-audit tankstations gereed

BETA heeft een handleiding voor haar leden laten maken om een energie-audit te doen voor tankstations. Dat is namelijk ...