Nieuws

CAO voor Tankstations en Wasbedrijven

Cao-salaristabellen of functiejaartabellen? Let op dat u de juiste tabel toepast!

In de cao voor Tankstations en Wasbedrijven zijn van oudsher onder artikel 27 meerdere salaristabellen opgenomen. Het gebruik van ...

Download nu de volledige tekst van de nieuwe cao

De tekst van de nieuwe cao is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven: investeren in de medewerker!

Al 20 jaar spreekt BETA onze eigen tankstation CAO af. De lopende CAO eindigt 31 december 2017, dus de ...

Al twintig jaar een eigen tankstation cao, en de onderhandelingen beginnen weer!

Al sinds 1997 spreken we als BETA onze eigen branche-cao af. De huidige cao loopt tot en met het ...

Automatisch compensatie voor hogere jeugdlonen via minimumjeugdloonvoordeel

Eerder berichten wij u over de veranderingen in de wettelijke minimum jeugdlonen. Op 1 juli as. gaat de maximale ...

Kengetallenonderzoek tankstations & wasbedrijven 2011-2015

Het Sociaal Fonds Tankstations & Wasbedrijven heeft onlangs een groot onderzoek laten doen naar een aantal kerncijfers in onze ...