Nieuws

CAO voor Tankstations en Wasbedrijven

BTW over OOTW premie aangepast

U betaalt vanaf 1 juli 2019 BTW over uw OOTW premie In een eerder bericht las ...

Let op: door verhoging wettelijk minimumloon veranderen de cao-lonen

Per 1 juli as. verandert het minimumloon. Twee keer per jaar stelt de minister een nieuw minimumloon vast, en ...

Onderzoek overvalpreventie tankstations

In het Sociaal Fonds (SFTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om instrumenten te ...

Hieperdepiep hoera! Mijn werknemer jubileert!

Hoe leuk, een trouwe werknemer die al jaren met plezier zijn werk doet. Die mensen mogen beloond worden! De ...

Loonsverhoging per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 worden het geldende feitelijke salaris en de salaristabellen verhoogd met 2%. Dit betekent dat uw medewerkers ...

Wettelijk Minimum Loon (WML) per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2019. Hieronder een overzicht van het WML (functiegroep 1) per ...