Nieuws

CAO voor Tankstations en Wasbedrijven

Wijziging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2018

Zoals u ongetwijfeld weet is het minimumjeugdloon het loon waar werknemers in de leeftijd 15 - 22 jaar minimaal ...

Opbouw vakantiedagen parttime werknemer

Geregeld krijg ik van BETA-leden de vraag hoe het nu precies zit met de opbouw van vakantiedagen voor werknemers ...

Feestdagen: Hoe zit het ook alweer??!!

De eerste feestdag (Pasen) van dit jaar is net voorbij en in april (27e) staat Koningsdag voor de deur. ...

Heeft u de nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven al gedownload?!

Download hier de CAO voor Tankstations en Wasbedrijven (1 december 2017 - 31 december 2019). Zoals u ...

Feestdagen overzicht van 2018

Voor u, als BETA-lid met personeel, is het altijd handig om voor de personeelsplanning een overzicht te hebben van ...

Cao-salaristabellen of functiejaartabellen? Let op dat u de juiste tabel toepast!

In de cao voor Tankstations en Wasbedrijven zijn van oudsher onder artikel 27 meerdere salaristabellen opgenomen. Het gebruik van ...