Nieuws

CAO voor Tankstations en Wasbedrijven

Hieperdepiep hoera! Mijn werknemer jubileert!

Hoe leuk, een trouwe werknemer die al jaren met plezier zijn werk doet. Die mensen mogen beloond worden! De ...

Loonsverhoging per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 worden het geldende feitelijke salaris en de salaristabellen verhoogd met 2%. Dit betekent dat uw medewerkers ...

Wettelijk Minimum Loon (WML) per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2019. Hieronder een overzicht van het WML (functiegroep 1) per ...

Premie SFTW en OOTW 2019

Beide premies worden geïnd op dezelfde manier als dat u gewend bent en zijn ongewijzigd voor 2019. De premie voor ...

Extra rechten voor werknemers met een lange staat van dienst? Hoe zit dat nou?

Van een BETA-lid kreeg ik afgelopen week de vraag of een werknemer die 12,5 jaar in dienst is recht ...

Het CAO boekje is gereed

Volgende week ontvangen alle BETA-leden, uiteraard gratis, het CAO boekje. Als werkgever dient u de werknemer de mogelijkheid te ...