Nieuws

Arbeidsrecht

Wat gebeurt er met de werknemers als u een tankstation overneemt?

Naar aanleiding van het artikel van collega Chris van der Straaten met betrekking tot de overname van de aandelen ...

Let op: nieuwe loontabel cao

Vlak voor de kerst publiceerden wij de nieuwe cao-loontabel die geldt vanaf 1 januari 2018. De loonschaal 23 jaar ...

Betaal uw overwerk en tijd voor tijd uren voor 1 januari 2018 uit!

Per 1 januari 2018 wordt de Wet minimum Loon en minimum vakantiebijslag (WML) ...

Automatisch geld terug door verhoging minimumjeugdloon

Zoals u waarschijnlijk weet, is er het nodige veranderd in het minimumjeugdloon. In stapjes wordt de maximumleeftijd afgebouwd naar ...

Eigenrisicodrager voor de WIA/WGA-premie? Deze tip kan u kosten besparen!

U kunt zich op twee manieren verzekeren tegen de kosten van een langdurig zieke werknemer, namelijk door premies voor ...

Eerste loonsverhoging staat 1 januari voor de deur!

Vorige week heeft u van ons het bericht ontvangen dat er een principe-akkoord voor een nieuwe CAO voor Tankstations ...