BETA laat klacht inzake alcoholverkoop onderzoeken door advocaten

LisanneBETA laat nu de haalbaarheid van een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg onderzoeken naar aanleiding van de, helaas voor de branche negatief uitgevallen, uitspraak van de Raad van State over het verbod op de verkoop van zwak alcohol bij een tankstation. Doel hiervan is om als branche de laatste kans te benutten om het verbod op de verkoop van ‘bier’ ongeldig te laten verklaren.

Mr Lisanne Henneveld van BETA; “Bij de Raad van State kwamen we een heel eind, want de raad overwoog dat het hoger beroep gegrond was omdat de minister het besluit op ons bezwaar inderdaad ontoereikend had gemotiveerd, maar vervolgens deed de Raad van State dat zelf en concludeerde dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand bleven.”

Ontvankelijkheidstoets
Is er eigenlijk wel enige kans op succes? Je leest soms dat een ‘deskundige’ meent dat het een zinloze route is, naar het hof in Staatsburg. Het is zo goed als kansloos, en duurt eindeloos lang. Wordt er dan gezegd.

Mr Lisanne Henneveld begeleidt voor BETA en voor Ewout Klok dit proces. Lisanne; “Nou, dat vind ik te veel negatief gezien. En bovendien willen wij als BETA de strijd tot het gaatje voeren. Ook al is het een moeilijk gevecht.”

Lisanne Henneveld is gedurende het gehele alcoholproces namens BETA betrokken geweest bij de gehele procedure. Lisanne; “Een klacht bij het EHRM is geen standaardprocedure. Er worden hoge eisen gesteld aan de juridische inhoud en alleen al de drempel om aan een inhoudelijke beoordeling van een zaak toe te komen is hoog. Die laatste drempel betreft de ontvankelijkheidstoets, een voorvraag of de klacht überhaupt op grond van een aantal basiskenmerken in aanmerking komt voor behandeling. Het EHRM kan een klacht binnen een termijn van zes maanden na de datum van de beslissing van de Raad van State in behandeling nemen.”

Onderzoek naar de inhoudelijke kans van slagen van de klacht
Lisanne vervolgt; “Mocht een klacht ontvankelijk worden verklaard, dan zal zij daarna pas daadwerkelijk in behandeling worden genomen. Het EHRM probeert eerst een schikking tussen de klager en de publieke instantie te bewerkstelligen. Als dat niet lukt zal het EHRM de klacht inhoudelijke beoordelen.

Tijdens de inhoudelijke beoordeling onderzoekt het EHRM of het EVRM is geschonden. De procedure bij het EHRM is grotendeels schriftelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt er ook een zitting plaats waarop de standpunten mondeling kunnen worden toegelicht.

Het zal dus wel een hele kluif worden. Maar onze advocaten zien wel mogelijkheden in een klacht en dat wordt nu juist heel specifiek onderzocht door onze advocaten. We wachten het met spanning af!”

Met vriendelijke groet,
Lisanne Henneveld

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken