BETA helpt met succesvol WOZ-bezwaar!

BETA-lid Peter van Kemenade maakte in maart van dit jaar bezwaar bij de gemeente tegen de WOZ-aanslag uit 2016 omdat hem die te hoog leek. Het duurde een aantal maanden maar toen kreeg hij gelijk van de gemeente en werd de waarde van zijn tankstation naar beneden bijgesteld. Dus hoefde hij ook minder heffing te betalen aan onroerende zaak belasting. Daarnaast werd ook de heffing voor 2017 aangepast omdat ook die WOZ-waarde werd verlaagd.

Peter van Kemenade: “In maart heb ik contact opgenomen met Lisanne Henneveld van het secretariaat. Ik wilde de door de gemeente getaxeerde WOZ-waarde van mijn tankstation graag controleren en daarvoor had BETA een rekenmodel. Lisanne stuurde mij deze toe en legde uit wat ik moest doen. Het rekenmodel was gemakkelijk in te vullen. Uiteindelijk werd de WOZ-waarde van mijn tankstation voor 2016 met 98.000 euro werd verlaagd. Omdat de WOZ waarde ook voor andere belastingheffingen wordt gebruikt is dit belangrijk en scheelt het mij geld. Voor 2017 werd de waarde met 95.000 euro lager dan in 2016 getaxeerd door de gemeente. Zo werkt een eerder gehonoreerd bezwaar ook langer door bij de volgende aanslagen. Heel nuttig en gunstig dus. Het kost even tijd maar kan veel opleveren.”

Lisanne: “De gemeente betaalt het teveel betaalde aan de ondernemer terug. Zij zullen voortaan wel twee keer nadenken op welke wijze en hoe hoog de WOZ waarde moet worden getaxeerd van het onderhavige tankstation. Sommige gemeenten zijn kennelijk nog steeds niet op de hoogte van het bestaan van de in onze branche gebruikte REN-methodiek. Terwijl deze taxatiemethode voor de WOZ al jaren geleden is ontwikkeld in overleg tussen de gemeentelijke taxateurs en de gezamenlijke branchepartijen waaronder BETA. De taxatiemethode is ook goedgekeurd door de Waarderingskamer. Gemeenten zijn weliswaar vrij in het kiezen van hun eigen taxatiemethode maar ik vind het onbegrijpelijk dat zij hun eigen methode gebruiken uit onbekendheid of onwil. In het inlichtingenformulier, dat vaak toegestuurd wordt, is er altijd de mogelijkheid om bijzondere omstandigheden aan te geven waarmee rekening gehouden moet worden. Die ruimte is er gewoon en kan bij de taxatie worden meegenomen.”

Peter: “Ik heb Lisanne gemaild dat het ons gelukt was de waarde van de WOZ naar een reëel waarde verlaagd te krijgen en ook voor het daarop volgende jaar. Dat geeft mij een goed gevoel en het is de kleine moeite aan tijd voor het invullen van het rekenmodel meer dan waard geweest. Lisanne heeft vervolgens voor ons een bezwaarschrift opgesteld en dat hebben wij bij de gemeente op tijd ingediend. Het duurde even maar in december kregen wij de reactie van de gemeente met de lagere WOZ-waarde. Ik heb BETA bedankt voor hun bijdrage hierin.”

Wilt u ook uw WOZ-waarde controleren? Neemt u dan contact op met Lisanne via het secretariaat (010-4111180) of mail haar (lisanne@eendrachtbv.nl).

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken