BETA bij presentatie Brandstofvisie 2.0

Wat betekent de nieuwe Brandstofvisie 2.0 van de Rijksoverheid voor u als tankstationondernemer? Kunt of moet u hier iets mee? Met die vraag in het achterhoofd waren bestuurslid Wim van Gorsel en Lisanne Henneveld namens BETA op 21 maart aanwezig bij de presentatie hiervan aanwezig. Er waren algemeen informatieve presentaties maar óók specifiek over subsidies in de EU en Nederland (DKTI 2019) die u als ondernemer goed zou kunnen gebruiken.

450 Deelnemers
In het fel bekritiseerde Klimaatakkoord staan onder meer ambitieuze doelen voor CO2-reductie. Een zeer belangrijke rol is weggelegd voor mobiliteit. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Rijkswaterstaat een brandstofvisie ontwikkeld, die tijdens de bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: Energiedragers voor mobiliteit hét onderwerp van gesprek was. Ruim 450 deelnemers uit de decentrale c.q. rijksoverheid en uit het bedrijfsleven waren op deze dag bij elkaar deelden hun ideeën, vragen en observaties. Eigenlijk acht men de term brandstof al achterhaald, omdat de verbrandingsmotor een steeds kleinere rol gaat spelen in de mobiliteit. Daarom gebruikt men nu de term energiedragers. De vraag is dus nu welke hernieuwbare en schone energiedragers er gebruikt gaan worden om maximale CO2-reductie te bewerkstelligen?

Positionpaper BETA
Elektrische auto’s zien we al steeds meer in het straatbeeld. Zonder dat het te beseffen, tanken consumenten nu al biobrandstoffen toegevoegd aan fossiele brandstoffen. Maar is dit voldoende, hoe ziet de groei van elektrische voertuigen er uit, wat wordt de rol van waterstof? BETA merkt dat vooral overheden een fossiele indruk hebben van tankstations. Onterecht volgens BETA. Wij zijn géén leveranciers maar detaillisten die verkopen wat hun klanten wensen. Dus gaan wij volop de energietransitie in om te leveren wat nodig is voor de nieuwe mobiliteiteitsvraag. Biobrandstoffen , snelladers en waterstof; waar vraag naar is zullen wij willen leveren. Een daar heeft BETA een uitgebreide ‘Positionpaper’ voor geschreven. Deze kan aan uw eigen overheid gegeven worden tijdens gesprekken over nieuwe mogelijkheden over hernieuwbare brandstoffen op uw station. Dan kunt u tevens aangeven dat uw station in de toekomst wellicht horeca en andere zaken wil uitbreiden om aan de eisen van de moderne consument te voldoen. Onze ervaring is dat de gemeente vaak positief verbaasd is en nieuwe mogelijkheden ziet voor u als energiestation. (Download hier de Positionpaper en de conceptbrief voor een gesprek met uw gemeente).

Subsidie laad- en tankinfrastructuur
Uitgangspunten van de subsidie van de DKTI (Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport)2019 regeling is dat er een budget beschikbaar is van 30 miljoen euro uit de Klimaatenvelop 2019. Onderdeel is de cofinanciering voor tank- en laadinfrastructuur met Europese financiering. Er werd uitgebreid ingegaan op de voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidies. BETA inventariseert al deze zaken en mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via lisanne@eendrachtbv.nl of 010-4111180.

Netwerken
BETA had een eigen stand op deze Brandstofvisie2.0-dag en deze stand werd druk bezocht door overheden, bedrijven en organisaties uit bijvoorbeeld Brussel. BETA biedt een platform voor haar achterban van 1000 energiestations én geïnteresseerde overheden of bedrijven. Telkens weer leggen wij uit wat de rol van BETA nu en in de toekomst is en de kansen die daarbij horen voor een bestaand netwerk van 1000 energiestations. Er waren 450 deelnemers en veel van hen hebben onze Positionpaper meegenomen of gelezen en met ons gesproken. We zetten zo een verandering van de ‘state of mind’ over tankstations in!

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken