BETA bij evaluatie energiebesparingslijst

U bent als tankstationondernemer ook al bezig met de implementatie van energiebesparende maatregelen in en om uw tankstation? Sinds 1 januari is dat namelijk verplicht in onze branche. Andere branches zijn daar al eerder verplicht mee aan de slag gegaan op basis van de daarvoor opgestelde energiebesparende maatregelenlijsten (EML’s). Ook voor onze branche is er een specifieke EML waar BETA aan heeft meegewerkt.

Evaluatie
Onderzocht werd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) of de EML’s bijdragen aan de uitvoering van energiebesparing bij bedrijven, of ze effectief zijn en uitvoerbaar. In het algemeen werden de lijsten als positief ervaren. Omgevingsdiensten wijzen de bedrijven ook actief op de mogelijke maatregelen in de lijst voor de branche. Het toezicht is eenvoudiger geworden en de benodigde inspanningen voor de omgevingsdiensten en dus ook de bijbehorende kosten van handhaving zijn per bedrijf afgenomen. Er werden echter ook belemmeringen geconstateerd door de toezichthouders zoals gebrek aan tijd, capaciteit en geld en onvoldoende technische kennis. Er zijn wel subsidies beschikbaar gesteld voor extra opleidingen bij de omgevingsdiensten.

Bedrijven
De EML’s worden door bedrijven vooral als nuttig startpunt gezien en het vinden van geschikte maatregelen wordt gemakkelijker. Daardoor is er minder tijd met energiebesparing gemoeid al wordt er vaak ook externe hulp ingeschakeld door bedrijven. Maar positief is dat er vaak maatregelen worden getroffen die ze zonder de lijst niet hadden gedaan. Helaas is er wel vaak een discussie met de toezichthouders over de terugverdientijd van maatregelen. Daar bestaat vaak toch nog onduidelijkheid over en dus verschil van mening. Ook vinden bedrijven dat er soms onvoldoende rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden.

Aanbevelingen rapport
Regelmatige actualisatie van en goede communicatie over de energiebesparende maatregelenlijsten acht men heel belangrijk. Ook een heldere onderbouwing van de berekeningen die horen bij de diverse maatregelen kan helpen discussies te voorkomen. Er komt een nieuwe verplichting om als bedrijf zelf actief de energiebesparingen te melden bij de omgevingsdiensten. Daardoor hebben de laatsten meer tijd over en besparen zo geld. Maar met name krijgen zij zo een beter inzicht in wie wat moet doen en ook daadwerkelijk doet. De energiebesparingsverplichting en verplichting tot melden hierover zal naar verwachting de energiebesparing vergroten.

Voordeel
Een maatregel voor energiebesparing hoeft u als tankstationondernemer alleen te treffen als deze in 5 jaar tijd terug te verdienen is. Vaak treedt de besparing al eerder op. Maar daarnaast kunt u zich als ondernemer in onze branche ook als milieubewust presenteren richting uw klanten. De klanten zijn kritischer geworden en letten toch meer op deze zaken. Communiceer hier actief over op uw website of via facebook. Dat zal u zeker geen windeieren leggen.

Input
Lisanne Henneveld gaat 29 augustus namens BETA naar een bijeenkomst toe over deze evaluatie. Daar zal informatie gegeven maar ook gevraagd worden. Lisanne: “Ik zal daar benadrukken dat onze EML nog maar kort van kracht is sinds begin dit jaar en dat wij het te vroeg vinden om weer andere maatregelen toe te voegen, tenzij daar echt een enorm voordeel mee te behalen valt en deze aantoonbaar belangrijk zijn om nu door te voeren. Graag hoor ik van u als BETA-lid wat u ervaringen zijn in deze en of er nog adviezen zijn vanuit onze tankstationbranche. Deze neem ik graag mee op 29 augustus waar ik een 1-op-1-gesprek hierover zal hebben met het ministerie.”

Bel graag met Lisanne op 010-4 11 11 80 of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken