BETA aanwezig bij kennissessie duurzame mobiliteit

Verplicht bijmenging van biobrandstoffen in fossiele brandstoffen is nu de praktijk bij tankstations aan de pomp. Voor een echte transitie zullen toch hogere blends nodig zijn. De kennissessie waar BETA-bestuurslid Wim van Gorsel, Lisanne Henneveld en Chris Marskamp van het secretariaat afgelopen woensdag bij aanwezig waren, gaf een overzicht van welke blends in bestaande motoren kunnen worden toegepast en welke een motoraanpassing nodig hebben. Verder kregen de aanwezigen inzicht welke CO2-besparing deze blends opleveren tegen welke (ingeschatte) kosten.

Terugdringen CO2-uitstoot
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Platform Duurzame Biobrandstoffen hielden een kennissessie over ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit. Inzet van ‘Low Carbon’ brandstoffen is noodzakelijk voor het snel terugbrengen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse transport- en mobiliteitssector. Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot moet bovendien ook de ‘carbon intensiteit’ van de brandstoffen omlaag.

Platform Duurzame Biobrandstoffen
Het Platform stelt zich ten doel dat op zo kort mogelijke termijn een nieuwe generatie van duurzame biobrandstoffen op de Nederlandse transportmarkt worden ingezet die op de volgende vier thema’s verbeterde prestaties bereiken ten opzichte van de momenteel gangbare biobrandstoffen: Clean, Clear, Safe en Save.De belangrijkste Low Carbon brandstofopties zijn: Vloeibare en gasvormige biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare waterstof, hernieuwbare ‘electrofuels’ (Power-to-gas en power-to-vloeibare brandstof).

Biobrandstoffen
In de kennissessie werd een overzicht gegeven van de duurzame biobrandstoffen die nu verkrijgbaar zijn in de markt. Deze bieden de optie om op korte termijn de uitstoot te verminderen van voertuigen in het bestaande wagenpark met een brandstofmotor. De inzet van biobrandstoffen is voor alle sectoren cruciaal voor het reduceren van de Co2-footprint en zeker bij die van de energie-intensieve sectoren zoals zwaar wegvervoer, maritieme sector en luchtvaart. Dit zijn sectoren die voorlopig weinig andere opties hebben. Wim van Gorsel sprak met de sprekers en organisatoren en gaf aan dat overheid en wetenschappers het er over eens zijn dat met behulp van biobrandstoffen op het gebied van CO2, snel op grote schaal resultaat behaald kan worden. Men dient wel een verbeterslag te maken in het rendement. Wim:”Conventionele voertuigen op basis van waste-based renewable-diesel of auto’s op groengas hebben in Nederland, als we kijken naar CO2, op dit moment betere resultaten dan Full Electric en conventionele voertuigen tanken op conventionele tankstations. Hiermee willen we niet zeggen dat elektrisch geen toekomst heeft, absoluut niet. Het geeft maar weer eens aan dat vele verschillende oplossingen (waterstof, elektrisch, biobrandstof, etc ) er samen voor moeten zorgen dat we de doelstellingen van Parijs gaan halen. Daarom is het ook niet te begrijpen dat sommigen op dit moment proberen de politici in het Europees Parlement ervan te overtuigen dat de afgesproken percentages in de brandstof naar beneden moeten worden bijgesteld.”

Voor opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld (010-4111180 of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl)

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken