Bestuur aan het woord: Wim van Gorsel – ‘groen rijden’ stimuleren door brandstofaccijns verder te verhogen?

Wim van Gorsel

Wim van Gorsel

Biobrandstoffen ondersteunen en stimuleren prima !!!  Maar waarom wordt good old LPG vergeten?

BETA-bestuurslid Wim van Gorsel “LPG is typisch een brandstof die prima als ’schone transitie brandstof’ kan dienen. De geplande extra 7 cent accijns op lpg (van 11 naar 18 cent….is ruim 60% verhoging!) mag echt niet doorgaan. Tenminste als het Kabinet milieu een beetje serieus wil nemen.

Wim “Meer bio, of groen rijden, dat ondersteunen we als BETA, maar niet met behulp van toeslagen of accijnzen ten laste van de traditionele brandstoffen, dit is een plan te zot voor woorden en is niet anders dan over de rug van de consument, en over onze rug als je in de grensstreek zit, geld naar binnen harken. De Belgen en Duitsers zijn dan opnieuw de lachende derde.

Het kan volgens BETA niet zo zijn dat we als mkb’ers in de grensstreek alles in het werk stellen om geplande accijnsverhogingen op tabak, diesel en lpg tegen te houden en tegelijkertijd komt de politiek met een voorstel voor nog eens extra accijns t.b.v. biobrandstoffen.

Wim van Gorsel “De afgelopen maanden heb ik met veel politici gesproken over de grenseffecten. Het lijkt erop dat men in Den Haag alle contact met de achterban is verloren. Een opeenstapeling van accijnzen op brandstof, tabak en alcohol in Nederland die hun doel voorbijschieten en ieder weekend een uittocht van winkelende Nederlanders veroorzaken richting België en Duitsland.’’

De oplossing volgens BETA: heel gemakkelijk, met behulp van wetgeving, (zie de wettelijke bijmengverplichting die Europa verplicht heeft) kunnen we  het gebruik van biobrandstoffen stimuleren zonder dat we accijns hoeven te verhogen.

Bovendien hebben de oliemaatschappijen met geavanceerde technieken ervoor gezorgd dat we brandstoffen verkopen (bv Shell Fuelsave , BP exellium, etc) die niet te vergelijken zijn met 10 jaar terug.

En nog even over LPG: onze overheid maakt door extra accijns deze brandstof kapot, terwijl in onze buurlanden het gebruik van LPG juist vanuit milieu oogpunt gestimuleerd wordt. De LPG markt in Duitsland is de afgelopen jaren enorm gegroeid, omdat Duitsland langjarige fiscale zekerheid heeft gegeven.

Met vriendelijke groet,
Wim van Gorsel
BETA bestuurslid en pomphouder in Zeeland

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken