Beëindiging mantelovereenkomst voor ophalen rest afval en papier Shanks

BETA heeft voor haar leden met afvalverwerker Shanks scherpe prijzen afgesproken voor het ophalen van restafval en papier. Inmiddels is gebleken dat de samenwerking niet geleid heeft tot hetgeen BETA en Shanks ervan hadden verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat partijen ervoor gekozen hebben de mantelovereenkomst per 1 oktober 2015 te beëindigen.

Per 1 oktober a.s. zal de mantelovereenkomst dus eindigen. Heeft u op dit moment een lopende overeenkomst met Shanks (op basis van de mantelovereenkomst)? KLOK Containers, een dochterbedrijf van Shanks, doet u dan nog in augustus 2015 een voorstel voor levering van haar diensten onder vermelding van nieuwe tarieven en voorwaarden per 1 oktober a.s. en biedt u de mogelijkheid dit voorstel al dan niet te accepteren. Mocht u levering onder de nieuwe tarieven en voorwaarden niet accepteren om wat voor reden dan ook, dan kunt u de lopende overeenkomst zonder beperkende voorwaarden en/of verplichtingen en zonder inachtneming van een opzegtermijn, maar uiterlijk voor 1 oktober 2015, beëindigen. De individuele overeenkomst die u heeft met Shanks zal dan, onafhankelijk van de datum dat u deze opzegt, eindigen op 1 oktober 2015. Als u de nieuwe tarieven en voorwaarden van KLOK Containers wel wenst te accepteren, dan vervalt uw oude overeenkomst en gaat u met KLOK Containers een nieuwe individuele overeenkomst aan waarin BETA geen partij is.

Er is op dit moment nog geen zicht op een nieuwe mantelovereenkomst met een andere dienstverlener voor rest afval en papier. Mocht die er in de toekomst komen, dan informeren wij u daar direct over. Voor de volledigheid brengen wij onder uw aandacht dat de zeer voordelige raamovereenkomst voor het ophalen van olie, water en slib met Teeuwissen blijft bestaan.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het BETA-secretariaat (010 – 411 11 80).

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken