#Die baas van mij is zo’n enorme l*l: Werknemers en social media

Kan en mag u van uw werknemers verwachten dat zij zich niet negatief uitlaten over u en uw bedrijf? Met de enorme vlucht die social media heeft genomen de laatste tijd, is dit maar zeer de vraag. De scheidslijn tussen privé en openbaar is namelijk nogal verschoven. Een werknemer kan stellen dat wat zij op haar Facebook zet privé is, en dat een baas maar heeft te aanvaarden dat iemand in zijn privéomgeving zich negatief uit laat over zijn werk.  De vraag is alleen, is social media wel privé?

Niet echt privé
Meestal is social media niet echt privé. Je slingert het immers maar zo het internet op.  Ook als iets op een afgeschermde pagina staat, is het bereik vaak groot. Als u zelf actief bent dan weet u dit waarschijnlijk  al: op social media heeft u  ontzettend veel vrienden en die hoeft u niet eens echt te kennen. Wanneer werknemers iets negatiefs op hun persoonlijke pagina posten, kan dit makkelijk tot gevolg hebben dat dit bij heel veel mensen terecht komt. Mensen die uw (potentiële) klanten kunnen zijn. De actie van uw werknemer zou op deze manier schade aan uw reputatie en goede naam van de onderneming kunnen toebrengen. Werknemers kunnen zich daarom niet zonder meer verschuilen achter hun privacy. Als werknemers dus opmerken: “in mijn privétijd en op mijn privépagina kan ik zetten wat ik wil, dus ook dat ik jou een l*l vind”, dan hoeft dat zeker niet altijd juist te zijn.

Wat mag u verwachten van uw werknemer?
Dit is afhankelijk van wat u in de arbeidsovereenkomst heeft afgesproken en van het ‘goed werknemerschap’. Wellicht heeft u uw werknemers in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverklaring laten tekenen waardoor werknemers  zich niet tegen derden mogen uitlaten over vertrouwelijke zaken op de werkvloer.  Daarnaast wordt er tegenwoordig ook een ‘verbod op negatieve uitlatingen’ opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De inhoud van de bepaling kan er als volgt uit zien:

Verbod negatieve uitlatingen
Werkgever en werknemer zullen zich tijdens en na het dienstverband onthouden van negatieve uitlatingen over elkaar en in het bijzonder op sociale media (zoals Facebook, Twitter ect).

Indien u een dergelijke bepaling in uw arbeidsovereenkomst heeft opgenomen, mag u dus ook van uw werknemer verwachten dat ze zich aan deze bepalingen houden. Doen zij dit niet dan kan dit leiden tot een officiële waarschuwing en, afhankelijk van de ernst van de uiting, eventueel tot een ontslag. De relatie tussen werkgever en werknemer wordt  daarnaast ook bepaald door goed werknemer- en goed werkgeverschap: allebei dienen zich op een redelijke manier aan elkaar te conformeren. Dat betekent dat ook na de werktijd, iemand zich niet zo maar op een negatieve manier kan uitlaten over de werkgever collega’s of het bedrijf. Kunt u niets doen, kunt u een mondelinge waarschuwing geven, is een officiële waarschuwing meer op de plek of kan het handelen misschien wel leiden tot ontslag? Dat is dus afhankelijk van hoe u de zaken in uw arbeidsovereenkomst heeft geregeld, wat de ernst is van de uitingen die de werknemer heeft gedaan, hoe vaak de werknemer zich aan hetzelfde gedrag heeft schuldig gemaakt, of de uiting in de privé-omgeving van bijvoorbeeld Whatsapp is gedaan of openbaar op Facebook is gezet, etc. Het is dus afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.  Om aan te geven hoe lastig deze keuze kan zijn, hieronder twee voorbeelden van uitingen van een werknemer via Whatsapp.

Voorbeeld 1
Een app bericht, waar uw oog toevallig opvalt, waarin een werkneemster vertelt aan haar partner dat zij haar baas (u dus) vandaag het liefst achter het behang plakt, is een bericht dat niet voor uw ogen bestemd was en dat ook nog eens in de privésfeer afspeelt. Omstandigheden daar gelaten, kunt u hier nauwelijks tegen optreden.

Voorbeeld 2
Wanneer hetzelfde bericht echter verzonden wordt in een tegenwoordige welbekende groepsapp, en wel de groepsapp voor collega’s , dan ligt dit uiteraard geheel anders. Ongeacht of u deel was van de groepsapp, speelt dit zich niet langer helemaal in de privésfeer af. Hoewel het handelen van de werknemer ook hier niet direct leidt tot een ontslag kunt u voor deze app wel een (officiële) waarschuwing geven.

Heeft u deze zaken goed in uw arbeidsovereenkomst geregeld? Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw werknemers van social media of wenst u een officiële waarschuwing te geven of zelfs over te gaan tot ontslag, neem dan even contact op met het BETA-secretariaat voor deskundig advies op 010-4111180.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken