Aanpassing Voorzieningenbeleid door RWS

Op 30 mei was er al een bijeenkomst met als onderwerp herziening Voorzieningenbeleid Verzorgingsplaatsen. Ook bestuurslid Wim van Gorsel van BETA was daar aanwezig. Aanleiding van de herziening was dat Rijkswaterstaat (RWS) stelde dat er meer activiteiten onderweg plaatsvinden, er behoefte bestaat aan breder scala voorzieningen en er bereidheid in de markt zou zijn om daar fors in te investeren. Het doel moest zijn dat de verzorgingsplaatsen aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor de weggebruiker, korte rust mogelijkheden voor reiziger en voertuig, zonder extra verkeersbewegingen (lees drukte).

De nieuwe kaders zijn volgens Rijkswaterstaat: Doorstroming en veiligheid, herkenbare uitstraling, diversiteit aan voorzieningen maar wel reis gerelateerd en geen zelfstandige bestemming op zich. Nou, daar waren wij als BETA niet echt blij mee. Wat gaat daar dan allemaal gebeuren op die nieuw in te richten verzorgingsplaatsen? Wat mag daar allemaal en in hoeverre raakt dat de belangen van de Rijkswegtankstation exploitanten die na de veilingen grote bedragen hebben neergelegd om daar exclusief motorbrandstoffen te mogen verkopen?

Het verslag van deze bijeenkomst was nog maar net binnen toen er weer een nieuwe uitnodiging kwam voor weer een andere bijeenkomst met als titel: Kansensessie over de Verzorgingsplaatsen 2.0 . Alleen BETA en de VNPI waren uitgenodigd. Lisanne Henneveld was daar namens BETA aanwezig. Lisanne; “Het verheugde mij zeer dat in een presentatie van Twijnstra en Gudde naar voren kwam dat er weinig tot geen bereidheid tot investeren door de markt in nieuwe Verzorgingsplaatsen blijkt. (Dat leek BETA al stug gezien de beperkende voorwaarden die nu al voor Rijkswegtankstations gelden.) De redenen hiervoor zijn als volgt. Er is geen helder toekomstbeeld tot nu toe bij Rijkswaterstaat. De regelgeving (RWS beleid, Alcoholwetgeving en Benzinewet) levert zeer veel beperkingen op en er blijkt geen vertrouwen bij private partijen dat de op handen zijnde beleidswijziging voldoende mogelijkheden creëren voor marktpartijen. Ook de 15 jarige concessies lenen zich, onder de huidige voorwaarden volgens Twijnstra en Gudde, niet voor langjarige investeringen met een laag rendement.”

Lisanne vervolgt: “De huidige systematiek van veilen van concessies is ingericht op opbrengstmaximalisatie en dat gaat moeilijk samen met de door RWS voorgenomen realisatie van maatschappelijke doelen langs Rijkswegen. Wellicht moet je als RWS meer mogelijk willen maken maar zal je de voorwaarden daarvoor moeten inrichten. Ik pleit ervoor om de tankstation locaties meer mogelijkheden voor uitbreiding van voorzieningen te geven en service aan de weggebruiker te optimaliseren. Daarnaast aparte goede truckvoorzieningen op speciale verzorgingsplaatsen. Als laatste dan een goede groen en rustplek voor de automobilist die even kort wil stoppen. Voorzieningen daar als goede toiletten, honden uitlaatplaatsen, wifi, klimtoestellen voor kinderen, etc. Met andere woorden maak doelgroepen en geef die wat ze willen op aparte plekken.”

Helaas laat de samenwerking met Rijkswaterstaat met de markt(partijen) ook volgens Twijnstra en Gudde nog te wensen over. Juridische escalaties zijn er ook al met diverse rechtszaken. BETA pleit voor een beter samenwerking door Rijkswaterstaat door de bestaande Rijksweglocaties meer inbreng te geven om naar de gewenste toekomstmodellen te werken. Op 4 oktober is er een nieuwe bijeenkomst gepland. Deze heeft de ambitieuze naam ‘Conferentie over de toekomst van verzorgingsplaatsen’. BETA hoopt dat daar een concrete visie door RWS op tafel wordt gelegd die rekening houdt met de bestaande belangen van partijen en de wensen uit de motorbrandstoffenmarkt. Lisanne: “BETA zal daar zeker aanwezig zijn en uw stem laten horen. Geef daarom vooral uw mening over dit onderwerp aan ons door via lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken