Aanpak toezicht milieu tankstations (3)

Dienst centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Sinds 2001 controleert de DCMR de benzine- en LPG-branche in Rotterdam jaarlijks projectmatig en monitort de controleresultaten. Voor de omliggende gemeenten gebeurt dit vanaf 2011. Van de resultaten van de controles en monitoring heeft de DCMR brancherapporten opgesteld. In de afgelopen jaren is gebleken dat …

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken